Studio time with my students

  Теорията по Фотография ми е любима, но практическите занимания са истинска наслада и изживяване. След 2 часа теоретични лекции, заедно с моите студенти от курса по “Фотография”, имахме време да снимаме портрети в студиото, където се провеждат заниманията ни. Избрахме едно нестандартно решение за реализиране на сесия “Креативен портрет”, с която упражняваме, разбира се, не само теоретичните знания, които сме придобили на този етап, но преди всичко креативност и умения за създаване на артистичен, авторски почерк.

Кратко видео от месец Юни 2019 г.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *