Въздействие на цветовете

  Въздействието на цветовете върху хората е безспорно. То е установено на базата на редица изследвания, които са предимно маркетингови и които показват как потребителите директно се влияят от цветовете, което дава отражение и върху избора им.

  Цветовете оказват въздействие и върху вкуса ни, дори и върху усещането за тегло. За пример ще посоча това, че черния цвят придава по-стройна фигура. Много често асоциираме даден цвят с определена марка и той започва да ни харесва или да ни смущава. Изборът на правилен цвят за услуга или продукт, който се предлага от дадена фирма е изключително важен за марката, що се отнася до определяне на стойността на продукта. Последното е изключително важно и се отнася и за избора на графичен дизайн за уеб-сайтове и каталози, които буквално осигуряват още повече читатели или клиенти.

  В съвременния свят, цветовото разнообразие определено е огромно. За тази цел има специализирани цветове, които са особено богати на полутонове. Те се разработват  от компанията Pantone, която има специална система за съответствие на цветовете и за цветни пространства. Цвят на годината за 2017г. е зеленото, а на 2018г. е ultraviolet, светло лилаво.

  Дълбочината на цветовете също е от съществено значение. Тя показва точно с какви стойности ще са разположени цветовете върху носителя, на който ги виждаме – телевизор, монитор, дисплей на телефон, разпечатка от принтер или щампа върху текстилно изделие.

  Цветовете ни даряват с безкрайно много възможности, но те не биха могли да съществуват без наличието на светлината. Тя e и основно изразно средство във визуалните изкуства и живописта. Определяща е, поради различните специфични характеристики, които притежава и поради многобройните й свойства. Слънчевата светлина е бяла – тя е смес от всички цветове на дъгата. Някои вещества при горене излъчват и цветна светлина – натрий. Светлина с определен цвят, можем да получим и от бялата, ако я пропуснем през цветен филтър. Цветните филтри се използват във фотографията, киното и телевизията, дори при светофарите, както и при множество други устройства с цел промяна на състава на светлината.

   Важно е да се отбележи, че при боравенето с цветове, трябва да имаме едно наум за различните цветни пространства. Компанията Adobe, разработва осъвременени софтуерни програми, които поддържат определени пространства и стандартизират това, което виждаме на една машина под определена светлина, да може да се види и от друга машина, при други условия, по същия начин. Такова например е пространството sRGB, което е универсално за уеб.

  Най-добро цветопредаване постигаме, когато използваме калибрирани устройства. Това е изключително необходимо за хора, които се занимават, както с фотография, така и за дизайнери, и въобще за всички, работещи в сферата на дигиталните визуализации.

  Цветовете и работата с тях, носят несравними емоции и именно това ги прави така различни за всекиго. Те са форма на невербална комуникация и важна част от ежедневието ни, от живота ни. Значението, драматургията и въздействието на цветовете са определящи за възприятието ни. Над 80% от визуалната информация е свързана с цвят.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *