Колективна изложба “Цветовете на мига”

На 08.09.2020 г. се състоя Колективна изложба “Цветовете на мига” в гр. София в пространството на Networking Premium. В изложбата е представена работата на студентите от едногодишен курс за специализация и професионална квалификация във Фотографското изкуство на Учебен център “Нет Ит”, сертифициран от Министерство на … Continue readingКолективна изложба “Цветовете на мига”