Въздействие на цветовете

  Въздействието на цветовете върху хората е безспорно. То е установено на базата на редица изследвания, които са предимно маркетингови и които показват как потребителите директно се влияят от цветовете, което дава отражение и върху избора им.   Цветовете оказват въздействие и върху вкуса ни, дори и върху усещането за тегло. За пример ще посоча …

Значение на цветовете

  Цветовете са навсякъде около нас – във всичко и върху всекиго. Точно това ги прави уникални и въздействащи. Сами по себе си, цветовете са изразно средство, те се използват умишлено и постигат определена цел.   Цветната палитра придобива едно друго, особено значимо измерение с откриването на цветното кино и телевизия. Благодарение на цветовете, визуалния …