Драматургия на цветовете

  Драматургията на цветовете е от голямо значение за хората, занимаващи се и интересуващи се от кино. Дигиталната революция, направи възможно използването на  различни, новаторски  цветови схеми от режисьорите, които по един иновативен начин да ни представят посланието си. Най-често се използва тонирането от топло към студено и от светло към тъмно. През последните 15 години, доста се популяризира използването на оранжево-синята цветова схема. Кожата – от бели европейци до тъмнокожи, попада съвсем в спектъра на оранжевия цвят. По този начин се придава топлина на кадъра. Синята гама е най-подходяща за придаване на контраст в такива кадри, тъй като синьото се намира противоположно на оранжевото в цветната палитра. Противоположно намиращите се цветове се допълват.  От своя страна, оранжево-синята концепция има и семантично значение. Тя показва връзката между основни природни елементи и явления – огън и лед, земя и небе, земя и море, ден и нощ. Обикновено по-меките цветове попадат в по-осветената част от кадъра, а по-студените са в сенките. Например:

  Друг интересен тип тониране е т.н “аналогово тониране”, при което се съчетават три цвята от една гама или ако не са от една гама, то намиращи се един до друг в цветната палитра. При това съчетание, например зелен цвят с минтов цвят и допълнени със син, се постига хармонична цялостност, което емоционално внася баланс и спокойствие в кадъра. Това също се дължи и на по-ниския контраст, при използването на схема от този порядък. Обикновено един от цветовете е доминантен в сравнение с другите използвани, така се постига акцент.

  Цифровото оцветяване, плод на дигиталното снимане, води до това, че сега много по-лесно можем да се върнем назад и да пребалансираме цветовете в дигиталния филм така, че да се получи желания ефект.

 

  Бъдете сигурни, че цветовете в кинопродукциите съвсем не са случайни. С използването на множеството цветови схеми, режисьорите показват желаното художественото въздействие, както и цялостното послание и идея на сюжета. Цветовите схеми са плод на съвместна работа между режисьора, кинематографа, арт директора и продуктовия дизайнер. Техните идеи, разбира се, се съгласуват и с маркетинговия екип.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *